Wednesday, February 6, 2008

Uued hindamismudelid

Hindamismudelite keskkond on täienenud mitmete uute hindamismudelitega, milledest osad hindamiskriteeriumid on lisatud baaskriteeriumiteks (võimalus valida hindamiskriteerium rippmenüüst).
Baaskriteeriumid on lisandunud järgmistesse valdkondadesse:

Tuesday, October 23, 2007

Kuidas luua hindamismudeleid?

Hindamismudelite keskkonda on lisatud ekraaniviisor (screencast), mis näitab, kuidas luua hindamismudeleid kasutades etteantud hindamiskriteeriume.

Vaata lähemalt: Kuidas hindamismudeleid luua?

Saturday, October 20, 2007

Hindamismudelite veebikeskkond on kasutamiseks avatud

Alates 19. oktoobrist 2007 on Hindamismudelite veebikeskkond kõigile huvilistele kasutamiseks avatud.

Tarkvara loomise idee tekkis DigiTiigri koolituses käsitletavast hindamise mooduli koolitusest, kus ühe hindamise võimalusena tutvustatakse ka hindamismudelite kasutamist. Koolituse käigus selgus, et hea hindamismudeli loomine võtab kaua aega, kuid hiljem hoiab õpetajal kokku õpilaste tööde parandamisele kuluvat aega ning annab õpilasele oluliselt paremat tagasisidet kui lihtsalt hinne. Hindamismudeli keskkonna üheks eesmärgiks ongi lihtsustada hindamismudelite loomist läbi hindamismudelite jagamise. Internetist võib leida küll mitmeid võõrkeelseid hindamismudelite keskkondi, mida saab edukalt kasutada võõrkeele tundides, aga on ebamugavad kasutada eestikeelsete hindamismudelite loomiseks.
Ülesehitus
Hindamismudelite keskkonnas on hindamismudelid jaotatud suuremateks valdkondadeks (Suuline eneseväljendus, kirjalik eneseväljendus, multimeedia, koostöö, jne..) ning valdkondade all on omakorda alamvaldkonnad (näiteks valdkond suuline eneseväljendus sisaldab alamvaldkondi: jutustamine, intervjuu, rollimäng, jne…). Praeguse seisuga on mõnede alamvaldkondade (rasvases kirjas) alla juba lisatud ka hindamiskriteeriumid, mille abil on kasutajal võimalik kokku panna just talle sobiv hindamismudel. Teised alamvaldkonnad, mille alla pole veel hindamiskriteeriumeid lisatud, ootame õpetajate kaastöid uute hindamismudelite lisamise näol keskkonda. Sobiva hindamismudeli korral lisab keskkonna haldaja kasutaja poolt loodud hindamismudelist sobivad hindamiskriteeriumid vastava alamvaldkonna alla. Mida rohkem alamvaldkondi saame hindamiskriteeriumitega täidetuks, seda lihtsam on uusi hindamismudeleid luua.
Hindamismudelite loomine ja jagamine
Loodud keskkond võimaldab õpetajatel luua ja jagada hindamismudeleid. Hindamismudelite loomiseks on kolm võimalust:
  1. Otsida kellegi poolt valmis tehtud hindamismudel, kopeerida see endale ja teha vajadusel muudatusi
  2. Valida sobiv hindamismudelite valdkond ning luua uus hindamismudel etteantud hindamiskriteeriume kasutades
  3. Valida sobiv hindamismudelite valdkond ning sisestada oma hindamiskriteeriumid.

Kõiki kolme võimalust saab ka omavahel kombineerida: näiteks kopeerida kellegi hindamismudel endale, lisada mõni etteantud hindamiskriteerium ning sisestada oma hindamiskriteerium. Kõiki hindamismudeli hindamiskriteeriume on võimalik hiljem muuta ja kustutada.

Loodud hindamismudeleid on võimalik jagada õpilastele, kas trükitud kujul või hindamismudeli juures oleva lingi kaudu.

Registreeritud kasutajal on võimalus koostada oma hindamismudeleid ja neid salvestada oma hindamismudlite hulka ning neid vajadusel hiljem muuta.

Meeldivat kasutamist!

Tere tulemast hindamismudelite ajaveebi

Sellest ajaveebist leiad uudiseid Hindamismudelite veebikeskkonna kohta. Samuti ootame kaastöid ja ettepanekuid kõigilt hindamismudelite keskkonna kasutajatelt ja huvilistelt.